Źródło światła POSIADANE LED
Czas świeceniw w h/dzień maks. 24
Liczba dni użytkowania (rok 365 dni)
Ilość godzin świecenie w roku
Cena energii elektrycznej (zł/ kWh)
 
Pobór mocy ( W )
Ilość jednakowych źródeł
Łączny pobór mocy na godzinę ( W )
Cena zakupu źródła światła
Łączna cena zakupu w pierwszym roku
Koszt wymiany źródła światła w ciągu roku (np. koszty przepalonych żarówek)
      Oszczędności po wymianie
Łączny pobór mocy rocznie (kwh)
Łączny koszt energii elektrycznej w pierwszym roku
 
Koszt użytkowania po 1 roku
Koszt użytkowania po 3 latach
Koszt użytkowania po 5 latach
Koszt użytkowania po 10 latach